Thứ Năm ngày 28 tháng 9 năm 2023

Khám phá công nghệ sạc pin nhanh thế hệ mới Quick Charge 3.0 của Qualcomm

  Thế hệ mới nhất của công nghệ sạc nhanh đã được hãng Qualcomm Technologies (trực thuộc Tập đoàn Qualcomm Incorporated) giới thiệu hồi giữa tháng 9-2015. Quick Charge 3.0 ra đời 2 năm sau thế hệ Quick Charge 2.0 được giới thiệu vào năm 2013. Xin mời đọc bài trên Media Online