Thứ Ba ngày 03 tháng 10 năm 2023

Đồng bào con cháu Hùng Vương

   PHP RỦ RỈ RÙ RÌ – TẬP 4:    Hôm nay ngày 10 tháng 3 năm Bính Thân (16-4-2016), ngày ứng với câu ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba”. Vậy là hôm nay, toàn bộ người Việt trên toàn cõi địa cầu (gồm 92 […]