Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023

Google đã giấu tới hơn 100.000 kết quả tìm kiếm ở châu Âu

  Lâu nay người ta tin tưởng vào khả năng tìm kiếm, thậm chí thuộc đẳng cấp “bới lông tìm vết” của công cụ tìm kiếm online Google Search. Bởi vậy mới có cái câu: “Dân ta phải biết sử ta. Cái gì không rõ thì tra Google”. Nhưng thiệt ra, từ mấy tháng nay, […]