Chủ nhật ngày 04 tháng 6 năm 2023

Ăn chay đê…

Nói nghe nghen các người anh chị em thiện lành đã qua 3.000 thế giới. Bữa nay thứ Tư cõi trên 21.11.2018, cõi dưới 15 tháng Mười năm Mậu Tuất. Rằm lớn cuối cùng của năm Con Cún. Theo dân gian và Phật giáo, một năm Âm lịch có mấy ngày rằm lớn nhứt: rằm […]