Chủ nhật ngày 04 tháng 6 năm 2023

Cực tốt khác rất tốt…

Chẳng hiểu tôi đã làm gì nên tội mà một cô gái trẻ nhận xét tôi là một người đàn ông rất tốt. Báo hại mấy đêm liền tôi trằn trọc, mất ngủ vì… buồn! Không buồn sao được khi lẽ ra cô gái trẻ đó phải khen tôi là “một người đàn ông cực […]