Thứ Ba ngày 27 tháng 9 năm 2022

Realme duy trì vị trí Top 7 thương hiệu smartphone thế giới trong 4 tháng đầu năm 2020

Ngày 28-5-2020, thương hiệu smartphone Realme cho biết trong giai đoạn khó khăn chung toàn cầu 4 tháng đầu năm 2020, họ vẫn đạt được những kết quả khả quan. Bên cạnh tốc độ tăng trưởng nhanh nhất với thị phần smartphone đứng thứ 7 thế giới, Realme cũng ghi nhận vị trí thứ 5 […]