Thứ Năm ngày 18 tháng 8 năm 2022

Huawei: ICT xanh kiến tạo giá trị mới

Tại lễ ra mắt Giải pháp Phát triển Xanh (Green Development Solution) được tổ chức trong ngày thứ 2 của Tuần lễ Đổi mới sáng tạo Win-Win (Win-Win Huawei Innovation Week) của Huawei diễn ra tại Shenzhen (Thâm Quyến, Trung Quốc) từ ngày 18-7-2022,, Chủ tịch Nhóm kinh doanh các giải pháp viễn thông (Carrier […]