Thứ Bảy ngày 01 tháng 10 năm 2022

Sớm Saigon se lạnh

Đây là sáng sớm thứ 3 liên tiếp TP.HCM trời se lạnh các ông giáo mạng ạ. Miền Nam không có mùa đông, nhưng như vầy mới có cảm giác cuối năm, Noel đang về ngày càng gần. Như cô em Dalat má đỏ môi hồng xích qua một bên cho mình một khe hẹp […]