Thứ Sáu ngày 20 tháng 5 năm 2022

Bảng tương tác Samsung Flip 3 kích thước 75 inch cho giáo dục

Công ty Điện tử Samsung Vina ngày 26-4-2021 đã giới thiệu dòng bảng tương tác (interactive display) Samsung Flip 3 với kích thước 75 inch tại Việt Nam. Mẫu sản phẩm dành cho giáo dục này được đặc biệt nghiên cứu nhằm nâng cao năng suất và khả năng sáng tạo, học tập và giảng dạy […]