Chủ nhật ngày 04 tháng 6 năm 2023

Điện thoại có thể gập Samsung “Galaxy X” đã được chứng nhận ở Hàn Quốc

  Dường như Samsung đang thật sự giữ lời đã nói rằng hãng sẽ tung ra một trong những thiết bị hấp dẫn nhất của họ. Samsung đã gửi mẫu thiết bị mang ký hiệu SM-G888NO tới Cơ quan nghiên cứu radio quốc gia của Hàn Quốc (Korea’s National Radio Research Agency), cơ quan tương […]