Thứ Sáu ngày 02 tháng 6 năm 2023

Màn hình hiển thị chuyên dụng Samsung LED dành cho thương mại và tiêu dùng tại Việt Nam

Tại sự kiện Trải nghiệm LED 2018, Samsung đã ra mắt các công nghệ màn hình chuyên dụng Samsung LED, được dự kiến sẽ dần thay đổi toàn cảnh thị trường công nghệ màn hình chuyên dụng dành cho thương mại và tiêu dùng tại Việt Nam. Đặc biệt, sản phẩm màn hình môđun sử […]