Thứ Bảy ngày 01 tháng 4 năm 2023

Samsung giới thiệu TV QLED 8K thế hệ 2020 với nhiều tính năng AI hơn

Công ty Điện tử Samsung (Hàn Quốc) đã giới thiệu các dòng TV QLED 8K thế hệ 2020 và công bố chiến lược sản phẩm năm 2020 tại buổi Hội thảo trực tuyến toàn cầu Tech Webinar 2020 được tổ chức ngày 16-4-2020. Các kỹ sư của Samsung đã trực tiếp giới thiệu và trình […]