Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

Khuyến mại hàng công nghệ 5.5 tại Di Động Việt

Trong ngày 5-5-2022, hệ thống bán lẻ hàng công nghệ Di Động Việt tiến hành chương trình khuyến mại cho nhiều sản phẩm khác, song song với việc bắt đầu đợt ưu đãi cho phụ kiện Huawei nhân dịp chính thức hợp tác với Huawei Việt Nam. Cụ thể, nằm trong chương trình ưu đãi […]