Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

Có một tui quấn xàrông…

BALI DU KÝ:   Thiệt ra nếu có ý đồ câu view hay gom like, tôi đã giựt tít cực choáng: “Có một Phạm Hồng Phước hổng mặc quần” (cho anh chàng ca sĩ trùng cả họ lẫn tên phải nhảy loi choi vì sợ có kẻ cạnh tranh). Nhưng thôi, trong thời điểm nhạy […]