Thứ Tư ngày 31 tháng 5 năm 2023

Hội thảo giải pháp máy chủ và máy trạm Intel thế hệ mới

Chiều 27-9-2018 tại TP.HCM, ASUS Việt Nam, Intel Việt Nam và Western Digital Việt Nam đã tổ chức hội thảo giải pháp về máy chủ và máy trạm thế hệ mới trên nền tảng Intel. Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.