Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

Đại công xưởng công nghệ toàn cầu ở Trung Quốc lại tạm ngừng sản xuất vì COVID-19

Mấy bữa nay báo chí thế giới coi mòi nóng lên về tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng ở Trung Quốc – nước đông dân nhất hành tinh, tới hơn 1,4 tỷ người. Người ta vẫn bị ám ảnh vì đại dịch toàn cầu COVID-19 bùng nổ từ thành phố […]