Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

Visa mở rộng Chương trình tài trợ She’s Nextđến với giới nữ doanh nhân tại Việt Nam

Visa, công ty công nghệ thanh toán, ngày 28-3-2022 đã công bố mở rộng Chương trình tài trợ toàn cầu She’s Next đến với Việt Nam, hỗ trợ các nữ doanh nhân trong hoạt động gọi vốn, điều hành và phát triển doanh nghiệp nhỏ. Sự kiện công bố Chương trình She’s Next. Chương trình […]