Thứ Sáu ngày 02 tháng 6 năm 2023

Các chủ shop Zalo được giảm 30% phí vận chuyển từ BoxMe và Shipchung

  Ngày 5-3-2018, BoxMe và Shipchung chính thức được tích hợp vào hệ thống Zalo Shop để phục vụ cho việc giao nhận hàng hóa, thu tiền, đóng gói, hoặc lưu kho hàng hóa của các chủ shop. Đây là kết quả của quá trình hợp tác 3 bên nhằm giúp các chủ shop trên […]