Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Grab tiếp tục siêu sale với hàng loạt ưu đãi cho tất cả dịch vụ

Ngày 5-5-2022, siêu ứng dụng đa dịch vụ Grab Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình siêu ưu đãi “Siêu Sale 5.5 Grab hè nửa giá” với hàng loạt ưu đãi áp dụng cho tất cả các dịch vụ Grab, giúp người dùng có thể sử dụng dịch vụ một cách tiện lợi, tiết […]

Grab tiến hành chương trình Siêu Sale 4.4 cho tất cả các dịch vụ

Grab Việt Nam ngày 1-4-2022 thông báo việc mở chương trình Siêu Sale 4.4 với hàng loạt ưu đãi áp dụng cho tất cả các dịch vụ Grab để người dùng có thể sử dụng dịch vụ một cách tiện lợi, tiết kiệm hơn. Từ nay đến hết ngày 9-4-2022, khi sử dụng các dịch […]