Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Gojek Việt Nam được Global Brands Magazine bình chọn là “Siêu ứng dụng mới tốt nhất”

Gojek Việt Nam ngày 3-3-2022 đã báo tin đã được Tạp chí Thương hiệu Toàn cầu Global Brands Magazine (Anh) bình chọn là “Siêu ứng dụng mới tốt nhất” (Best New All-In-One Super App) năm 2021. Gojek Việt Nam là một trong hai thương hiệu duy nhất trong lĩnh vực công nghệ (Tiki được bình […]