Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

Vẫn còn nhiều chục ngàn thuê bao di động trả trước không có thông tin chính xác

Cứ tưởng các biện pháp quản lý thông tin thuê bao di động trả trước được siết chặt hơn từ năm 2019 đến nay đã góp phần kết thúc những vấn nạn lưu niên về loại hình di động phổ biến nhưng phức tạp này. Nổi cộm nhất đối với thuê bao trả trước chính […]