Thứ Tư ngày 31 tháng 5 năm 2023

Happy Birthday Forerver 20 cụ Gu-gồ

Sáng 27-9-2018 vào trang chủ Google, bạn ắt thấy cái logo của bạn ấy đã thay đổi với cái logo tạm mới (gọi là Doodle) có số 20 trên 2 chữ O. Hôm nay, người bạn Internet thân quen của mọi người dùng Net mừng sinh nhật lần thứ 20 của mình (1998-2018). Xin mời […]