Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Giá như tôi biết mừng sinh nhật mẹ khi bà còn trên cõi đời…

  Rốt cục tính tới tính lui, đếm xuôi đếm ngược, cho tới ngày 25-12-2013 này, tôi chỉ mới làm sinh nhật cho mẹ mình có… 5 lần, 5 lần trong 89 năm cuộc đời mẹ và 56 năm cuộc đời con. Nhưng tôi tin rằng với lòng hy sinh cho con cháu trọn cả […]