Thứ Ba ngày 06 tháng 6 năm 2023

Sinh viên Việt Nam tìm hiểu và vận dụng trí tuệ nhân tạo cùng Google

  Hơn 400 sinh viên nhiều trường đại học tại TP.HCM như Khoa học Xã hội và nhân văn, Khoa học Tự nhiên, Bách Khoa,… đã có cơ hội hiểu rõ hơn những kiến thức giá trị về trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence, AI) và cách khai thác công nghệ này cho học tập […]