Thứ Bảy ngày 01 tháng 10 năm 2022

Diễn đàn và triển lãm quốc tế Đô thị Thông minh Châu Á – Smart City Asia 2020 tại TP.HCM tháng 9-2020

Ngày 14-7-2020 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Truyền thông Sô và Công ty Exporum đã tổ chức họp báo ra mắt Diễn đàn và Triển lãm Đô thị Thông minh Châu Á – Smart City Asia 2020. Diễn đàn và Triển lãm Quốc tế Đô thị Thông minh Châu Á […]