Thứ Ba ngày 06 tháng 6 năm 2023

Huawei và Toshiba Digital Solutions trình diễn giải pháp chung cho Nhà máy Thông minh dựa trên công nghệ IoT băng hẹp

Huawei và Toshiba Digital Solutions (Nhật Bản) đã cùng nhau giới thiệu kết quả đầu tiên của sự hợp tác chung về các giải pháp cho Nhà máy Thông minh (Smart Factory) dựa trên nền tảng công nghệ IoT băng hẹp (NB-IoT – Narrowband Internet of Things) tại Diễn đàn Băng thông rộng Di động […]