Thứ Năm ngày 28 tháng 9 năm 2023

Thế giới chúng ta sao mà thông minh đến thế…

  Có lẽ chưa bao giờ cái chữ thông minh (tiếng Anh là “smart”) lại xuất hiện nhan nhản trên thế giới như trong vài năm trở lại đây. Tất nhiên, phát triển theo thời đại, ý nghĩa của chữ thông minh cũng có khác đi, rộng hơn. Vào lúc này, để đạt chuẩn thông […]