Thứ Năm ngày 01 tháng 6 năm 2023

Mối nguy từ smartphone xách tay

Thời gian gần đây, người ta phát hiện một số smartphone xách tay của một thương hiệu Trung Quốc có cài đặt sẵn phần mềm bản đồ định vị của Trung Quốc. Chuyện đáng quan tâm là bản đồ biển Đông trong ứng dụng này có thể hiện “đường lưỡi bò” mà chính quyền Trung […]