Chủ nhật ngày 01 tháng 8 năm 2021

Mỗi cảnh sát New York được cấp một smartphone

  Chuyện mỗi cảnh sát được trang bị một chiếc smartphone không phải xảy ra trong bộ phim truyện truyền hình nhiều mùa Blue Bloods (tên tiếng Việt là “Gia đình cảnh sát”) đâu. Thị trưởng thành phố New York, Bill de Blasio, ngày 24-10-2014 cho biết toàn bộ 35.000 nhân viên cảnh sát thành […]