Thứ Sáu ngày 24 tháng 9 năm 2021

Grab đưa tiểu thương chợ truyền thống lên GrabMart online

Grab Việt Nam ngày 29-12-2020 đã công bố triển khai sáng kiếnsố hóa chợ truyền thống, hỗ trợ các tiểu thương tại các chợ truyền thống khắp cả nước chuyển sang kinh doanh trên nền tảng online của GrabMart. Thông qua đó, các tiểu thương có thể tiếp cận thêm lượng khách hàng mới và […]