Thứ Ba ngày 09 tháng 8 năm 2022

Phần mềm HPT SAALEM giúp số hóa toàn diện quy trình tín dụng cho ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính

Phần mềm SAALEM – giải pháp số hóa Quy trình nghiệp vụ tín dụng do Công ty Công nghệ Tin học HPT phát triển, đạt giải Sao Khuê năm 2022, đã được triển khai cho một ngân hàng lớn ở Việt Nam từ tháng 6-2020 đến nay. Quy trình nghiệp vụ tín dụng là một […]