Thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2024

Chuyện cá của một gã Song ngư

  Chiều hôm qua có một gã cung tuổi Song ngư khoái ăn cá hơn thịt, từng bắt cá bằng hai tay lẫn hai chân, lơn tơn cuốc bộ tới tiệm cá cảnh mua cá con về cho cá lớn nó nuốt. Nhưng gã đành về tay không vì tới tiệm thấy có một phụ […]