Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

Biển Đông ngày càng đông máy bay, tàu chiến

  Biển Đông ở năm thứ 15 của thế kỷ 21 vẫn tiếp tục gia tăng cường độ dậy sóng. Thuộc Thái Bình Dương, vùng biển rộng 3,5 triệu km vuông trải dài từ Eo biển Singapore và Malacca tới Eo biển Đài Loan này bao gồm lãnh hải của các nước và vùng lãnh […]