Thứ Tư ngày 29 tháng 3 năm 2023

Hai phi hành gia Crew Dragon vào Trạm Không gian ISS

Hai phi hành gia Robert L. Behnken và Douglas O. Hurley từ tàu không gian SpaceX Crew Dragon đã vào Trạm Không gian Quốc tế ISS lúc 13:22 AM EST ngày 31-5-2020, tức 0g22ph theo giờ Việt Nam ngày 1-6-2020. Phi hành gia Robert L. Behnken là người vào Trạm ISS đầu tiên. Cánh cửa […]

Tàu không gian Crew Dragon đã cập Trạm Không gian ISS

Tàu không gian Crew Dragon của SpaceX trong phi vụ Demo-2 của Cơ quan Hàng không – Không gian NASA đã cập vào Trạm Không gian Quốc tế ISS lúc 14:16 UTC, tức 10:16 AM EST (7:16 AM Pacific), tức 21g16ph theo giờ Việt Nam ngày 31-5-2020, cách mặt đất 262 mile (421km) ở vị […]

Tàu không gian SpaceX mở ra một kỷ nguyên chinh phục vũ trụ mới của Mỹ

Ngành du hành vũ trụ của Mỹ vừa có một cột mốc lịch sử mới được nhật báo New York Times (30-5-2020) nhận định là sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho nỗ lực du hành vũ trụ của con người. Vào lúc 3:22 PM EST ngày thứ Bảy 30-5-2020 (tức 2:22 AM ngày […]