Thứ Năm ngày 23 tháng 3 năm 2023

Chào ngày 22.02.2020

Lại một ngày thứ Bảy đặc biệt nữa, ngày 22-02-2020, ngày có nhật kỳ cưng nhất trong năm 2020 với 5 số 2 – nhiều số 2 nhất trong năm double-20 này. Giá như cả thế giới không phải căng mình với trận đại dịch bệnh viêm phổi cấp COVID-19 bùng phát từ Wuhan (Trung […]