Thứ Tư ngày 31 tháng 5 năm 2023

Viên kim cương lớn bằng cỡ… Trái đất

  Bảo đảm mới nghe như vậy là những bạn có tâm hồn ái mộ kim cương, hột xoàn mắt sáng rỡ như đèn pha. Mà cũng có thể gọi đó là kim cương với những gì mà nhà nghiên cứu David Kaplan và các nhà thiên văn của trường Đại học Wisconsin-Milwaukee (Mỹ) vừa […]