Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

Siêu bão Hải Yến với sức mạnh của đại bàng

  Khu vực Biển Đông những ngày cuối thượng tuần tháng 11-2013 đang dậy sóng ba đào với một trong những trận bão tố mạnh nhất trên thế giới. Trận bão mang cái tên hiền lành và thi vị Haiyan (Hải Yến, tên quốc tế do Trung Quốc đặt), mà Việt Nam gọi là bão […]