Thứ Tư ngày 17 tháng 8 năm 2022

Đổi Surface cũ lấy Surface Pro 4

  (STS:31.10.2015) Trong thời gian gần đây, người ta chứng kiến những nỗ lực đáng kể của Microsoft trong sứ mạng thuyết phục người tiêu dùng nâng cấp phần cứng và phần mềm Microsoft. Ở mảng phần mềm, Microsoft cho thấy sự thành công của chiến dịch đưa hệ điều hành Windows 10 mới đến […]