Thứ Ba ngày 09 tháng 8 năm 2022

Tháng 5 buồn của Gia đình Facebook

  Mạng truyền thông xã hội toàn cầu lớn nhất Facebook bước vào tháng 5-2015 với nỗi buồn chia ly. Cái nỗi buồn mà nhìn từ góc nào, nhìn theo kiểu nào cũng thấy buồn. Xin chia buồn cùng “người phụ nữ tỷ đô” Sheryl Sandberg, Giám đốc điều hành (COO) của Facebook, cánh tay […]