Thứ Ba ngày 06 tháng 6 năm 2023

Tablet Windows 8.1 hàng hiệu giá 99 USD

    Với giá 99 USD, những chiếc tablet chạy hệ điều hành Windows 8.1 này bằng với mức giá của những chiếc tablet Android rẻ nhất đang có trên thị trường Mỹ. Hiện có ít nhất là 3 chiếc tablet Windows 8.1 có mức giá đó là Hewlett-Packard HP Stream 7, Toshiba Encore Mini, […]