Thứ Năm ngày 23 tháng 3 năm 2023

Mở tài khoản ngân hàng bằng online: phải làm nhưng phải cẩn trọng

Bạn Thái Phương, phóng viên chuyên mảng Ngân hàng của báo Người Lao Động, ngày 7-6-2020 cho biết: Thời gian qua, một số ngân hàng đã ứng dụng công nghệ, số hóa dần dịch vụ nhưng khâu cuối cùng để mở tài khoản, khách hàng vẫn phải tới quầy để ký, hoàn tất thủ tục […]