Thứ Tư ngày 31 tháng 5 năm 2023

Thừa kế luôn tài khoản mạng xã hội

  Chết đâu phải là hết chuyện. Tất cả các bí mật của bạn trên các mạng xã hội bây giờ thuộc về những người thân thích của mình. Bởi bang Delaware (Mỹ) vừa thông qua luật cho phép những người thừa hế hợp pháp của người qua đời được phép nắm quyền quản trị […]