Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

Tôi xin khai từng đi học tập xổ số ở xứ Đài

Mấy bữa nay báo chí Việt Nam phê phán chuyện một số công ty xổ số kiến thiết tỉnh này tỉnh nọ tổ chức cho những quan địa phương đã hoặc sắp về hưu đi ra nước ngoài, thậm chí qua tận xứ Mỹ, để “học tập cách làm xổ số”. Có chỗ còn đi […]