Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

Tản mạn trước giờ G của ngày N lũy thừa X

Gọi là giải mã bí ẩn của nền văn minh Maya, lâu nay thiên hạ tiên đoán rằng ngày 21-12-2012 là ngày tận thế (doomsday). Những người tin như vậy dẫn chứng rằng lịch của người Maya tới ngày này là kết thúc. Những người không tin thì giải thích rằng đó chỉ là ngày […]