Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022

SAP và Microsoft tặng máy tính và đào tạo kỹ năng số cho học sinh vùng cao ở Việt Nam

Hai tập đoàn công nghệ SAP và Microsoft vừa hợp tác với nhau thực hiện dự án trao tặng các thiết bị và phần mềm CNTT, cũng như mở các lớp đào tạo kỹ năng số tại ba trường học ở Si Ma Cai, một huyện miền núi biên giới thuộc tỉnh Lào Cai của […]