Thứ Bảy ngày 30 tháng 9 năm 2023

Ấn phẩm Đồng Hành số 1 đã được phát hành

Ấn phẩm Đồng Hành của những người Công giáo Đồng hành trong Đức tin & Cuộc sống số 1 (tháng 9-2016) đã chính thức được phát hành từ ngày thứ Hai 5-9-2016. Xin trân trọng mời các bạn đọc lời giới thiệu của nhóm thực hiện: “Nhóm chủ trương Đồng Hành cùng với Nhà Xuất bản Phương Đông vừa […]