Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023

Năm thứ 5 liên tiếp VNPT đạt mức tăng trưởng lợi nhuận trên 20%

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, nhiều chính sách lớn mới của cơ quan quản lý chính thức có hiệu lực, Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam (VNPT) báo cáo tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019 diễn ra ở Hà Nội ngày 25-12-2018 rằng […]