Thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022

Tụng phim mùa Tết Tân Sửu 2021

Bạn bè sau mùa ăn Tết thường lên Cõi Phây kẻ than người khoe mình tăng trọng trước ngày xuất chuồng, à lộn, xuất hành đi mần trở lại. A Phủ vốn ngây thơ trinh trắng bẩm sinh thiệt thà khai báo rằng mấy ngày Tết Tân Sửu vừa làm việc (làm báo online thì […]