Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023

Tôi cũng có đi bộ…

Một trung tâm fitness phỏng vấn nhanh tôi như vầy: + Thấy anh rất tích cực hô hào thúc giục mọi người siêng chơi thể thao, tập thể dục, rèn luyện thân thể, vậy chắc anh hiểu rất rõ ích lợi của chúng? – Dạ. Cũng vừa đủ xài thôi ạ. + Cái vòng 2 […]