Thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022

Điện thoại 4G quốc dân – cơ hội cho người dùng và nhà mạng

Đại dịch COVID-19 suốt từ năm 2020 có làm chậm nhưng vẫn không thể ngăn cản được lộ trình công nghệ di động 5G bắt đầu được thương mại hóa rộng rãi trên toàn cầu sau 2 năm thử nghiệm và thí điểm. Tính tới tháng 8-2020, có gần 400 nhà mạng tại 129 nước […]